Ceník služeb za školení a technické kontroly MV. - Technické kontroly a školení řidičů motorových vozíků

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník služeb ke stažení (pdf)

Základní kurz pro obsluhu manipulačních vozíků

Podmínky pro přijetí do kurzu

  1. Žadatel je starší 18. let
  2. Žadatel je tělesně a duševně způsobilý, odpovídající stav se prokazuje potvrzením od lékaře, které je součástí přihlášky.
  3. Žadatel nesmí být nezpůsobilým k řízení motorových vozidel, potvrzuje se podpisem čestného prohlášení, které je součástí přihlášky.
  4. Žadatel předloží 1x fotografii o rozměru jako pro občanský průkaz (nebo 30 x 35 mm)

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel není vyžadováno, pokud se vozík pohybuje na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru, která není přípustná veřejně, stanovil-li si tak vlastník komunikace a vydá na to příslušnou směrnici.

Ze zákona č. 361/200 Sb. a předchozích odstavců vyplývá, že obsluha vozíku, která se pohybuje na pomezní komunikaci, musí mít řidičský průkaz na silniční motorové vozidlo odpovídající tomuto zákonu.
To znamená, že při celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg postačuje řidičské oprávnění skupiny „B“ a pokud celková hmotnost převyšuje 3 500 kg řidičské oprávnění skupiny „T“ nebo „C“.

1. Základní kurz obsluhy motorových vozíků                                                              2 500,- Kč/osoba

2. Základní kurz obsluhy elektrovozíku – ručně vedeného                               1 500,- Kč/osoba

3. Rozšířené oprávnění pro nosnost vozíků nad 5 t.                                          1 250,- Kč/osoba

4. Roční opakované školení                                                                                     250,- Kč/osoba

5. Technická kontrola MV                                                                                        900,- Kč/ks

6. Technická revize pohonu LPG                                                                             450,- Kč/ks

7. Technická kontrola nemotorového vozíku - paletové vozíky                          250,- Kč/ks

8. Cestovné                                                                                                                   6,- Kč/km

9. Vypracování dopravně provozního řádu pro provoz manipulačních vozíků, cena stanovena
   dle skutečných nákladů v místě vyhotovení.

Mobil.: 721 677 596     Email: ulke@ulke.cz     URL: http://www.ulke.cz

Držitelé průkazu obsluhy manipulačních vozíků vystavené naší firmou získají:

  • první opakované školení po roce zdarma
  • rozšiřující oprávnění pro nosnost vozíků nad 5 tun zdarma

Množstevní sleva - pořiďte pro svou firmu základní kurz pro tři zaměstnance a zaplatíte pouze dva.

Každý třetí uchazeč o základní kurz je zdarma

Uvedené ceny jsou bez DPH
 
Mgr.Jiri Ulke. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky