Ceník - Technické kontroly a školení řidičů motorových vozíků

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník služeb ke stažení (pdf)

Základní kurz pro obsluhu manipulačních vozíků

Podmínky pro přijetí do kurzu

  1. Žadatel je starší 18. let
  2. Žadatel je tělesně a duševně způsobilý, odpovídající stav se prokazuje potvrzením od lékaře, které je součástí přihlášky.
  3. Žadatel nesmí být nezpůsobilým k řízení motorových vozidel, potvrzuje se podpisem čestného prohlášení, které je součástí přihlášky.
  4. Žadatel předloží 1x fotografii o rozměru jako pro občanský průkaz (nebo 30 x 35 mm)

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel není vyžadováno, pokud se vozík pohybuje na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru, která není přípustná veřejně, stanovil-li si tak vlastník této komunikace a vydá na to příslušnou směrnici.

Ze zákona č. 361/200 Sb. a předchozích odstavců vyplývá, že obsluha manipulačního vozíku, která se pohybuje na pomezní komunikaci, musí mít řidičský průkaz na silniční motorové vozidlo odpovídající tomuto zákonu. To znamená, že při celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg postačuje řidičské oprávnění skupiny „B“ a pokud celková hmotnost převyšuje 3 500 kg řidičské oprávnění skupiny „T“ nebo „C“.


1. Základní kurz obsluhy motorových vozíků        2 500,- Kč/osoba
2. Základní kurz obsluhy elektrovozíku - ručně vedeného        1 500,- Kč/osoba
3. Rozšiřující oprávnění pro nosnost vozíků nad 5 t.        1 250,- Kč/osoba
4. Roční opakované školení          300,- Kč/osoba
5. Technická kontrola MV1 000,- Kč/ks
6. Technická revize pohonu LPG, CNG   500,- Kč/ks
7. Technická kontrola mechanických vozíků (paletové atd.)   300,- Kč/ks
8. Cestovné        8,- Kč/km
9. Vypracování dopravně provozního řádu pro provoz manipulačních vozíků, cena
    stanovena dle skutečných nákladů v místě vyhotovení.
Množstevní sleva - pořiďte pro svou firmu základní kurz pro tři zaměstnance a zaplatíte pouze dva.

Každý třetí uchazeč o základní kurz je zdarma

Uvedené ceny jsou bez DPH
 
Mgr.Jiri Ulke. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky